เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ร่วมเยี่ยมเยือน ตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะต่อไป ให้กับครัวครัว นายบุญยืน จันทร์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 เทศบาลตำบลที่วัง ผู้ประสบภัยหินถล่มทับบ้านเรือน ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลที่วัง อำเภอท่


(14 ธันวาคม 2563) #เทศบาลตำบลที่วัง โดยนายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรี 🙏🙏ขอขอบพระคุณนายปรีชา ชนะกิจกำจร ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน นายอำเภอทุ่งสง สำนักงานทรัพยากรธรณีสุราษฎร์ธานี ในการเข้าร่วมเยี่ยมเยือน ตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะต่อไป ให้กับครัวครัว นายบุญยืน จันทร์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 เทศบาลตำบลที่วัง ผู้ประสบภัยหินถล่มทับบ้านเรือน ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง #สู้ไปด้วยกัน ✌🌷🙏