เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


รื้อกอไผ่และท่อนไม้ที่ไหลมาติดอยู่กับสะพานบ้านชายคลองออก


#เทศบาลตำบลที่วัง โดยนายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ขอขอบคุณ ทหาร ช.พัน.5พล.ร.5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ที่ช่วยสนับสนุนรถแมคโครและทหาร ในการรื้อกอไผ่และท่อนไม้ที่ไหลมาติดอยู่กับสะพานบ้านชายคลองออก เพื่อให้น้ำได้ไหลผ่านได้เร็วขึ้นและป้องกันฝนที่ตกลงมาเรื่อยๆจนทำให้ปริมาณน้ำมากขึ้นและอาจจะทำให้ไม้ที่มาติดอยู่กับสะพานทำให้สะพานชำรุดได้