เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


มอบสิ่งของพระราชทานให้กับราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จำนวน 270 ชุด


วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.ณ วัดชายคลอง ม.1 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ,ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน นายอำเภอทุ่งสง มอบสิ่งของพระราชทานให้กับราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จำนวน 270 ชุด โดยมีผู้กำกับสภ.กะปางนายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ปลัดเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกท่านเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้