เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


สถาณการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลที่วัง วันที่ 2 ธันวาคม 2563


สถาณการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลที่วัง วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ในการนี้ นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงช่วยเหลือประชาชนอย่างสุดความสามารถ พร้อมทั้งได้ประกอบอาหารจัดเลี้ยงให้กับผู้ประสบภัย อีกทั้งได้จัดเตรียมสถานที่ไว้สำหรับผู้ประสบภัยเพื่อเป็นที่พักพิงชั่วคราว
และในการช่วยเหลือพี่น้องในครั้งนี้ทางเทศบาลตำลที่วังขอนำเรียนชี้แจงว่า ในบางพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงและกระแสน้ำแรงแม้กระทั้งรถทหารหรือเรือที่ทางทหารได้เข้ามาช่วยเหลือไม่สามารถเข้าไปได้ การช่วยเหลืออาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้าง เทศบาลตำบลที่วังต้องขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
✌️✌️✌️