เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง


เทศบาลตำบลที่วัง โดยนายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ได้มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงพื้นที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้การดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ รพสต.บ้านก้างปลา และรพสต.บ้านวังยวน ภายใต้โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง