เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีรับเรื่องร้องทุกข์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อให้การช่วยเหลือและประสานหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป


เทศบาลตำบลที่วัง โดยนายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง มอบหมายให้นายสมบูรณ์ แป้นสุข สมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่วัง เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีรับเรื่องร้องทุกข์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อให้การช่วยเหลือและประสานหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป