เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ช่วยกันทำความสะอาด ปรับปรุงบริเวณเทศบาลตำบลที่วัง เพื่อความสะอาดและน่าอยู่ยิ่งขึ้น


เช้านี้ วันที่ 14 ตุลาคม 2563
...นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ได้นำพนักงานข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ทุกท่าน ช่วยกันทำความสะอาด ปรับปรุงบริเวณเทศบาลตำบลที่วัง เพื่อความสะอาดและน่าอยู่ยิ่งขึ้น