เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย


วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น.
เทศบาลตำบลที่วัง โดยนายเชาวิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง และพนักงานเทศบาล ได้ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย โดยจะมีกิจกรรมเคารพธงชาติในทุกเช้าวันจันทร์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดี