เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ได้นำพนักงานออกพื้นที่เพื่อตัดแต่งกิ่งไม้ริมถนนสายเก่า 403 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการใช้รถใช้ถนน


นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ได้นำพนักงานออกพื้นที่เพื่อตัดแต่งกิ่งไม้ริมถนนสายเก่า 403 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการใช้รถใช้ถนน