เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ทำบุญเทศบาล เพื่อเป็นศิริมงคลแก่พนักงานเทศบาลทุกท่าน


วันที่ 14 สิงหาคม 2563
........เนื่องในวาระดี วันดี ทางเทศบาลถือโอกาสทำบุญเทศบาล เพื่อเป็นศิริมงคลแก่พนักงานเทศบาลทุกท่าน