เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง กล่าวแสดงเจตจำนงสุจริต


เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562   นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง กล่าวแสดงเจตจำนงสุจริต ร่วมกับพนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลที่วัง โดยมีนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็น มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการ และบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือปฏิบัติ