เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า


เทศบาลตำบลที่วังร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ด่านกักกัน อาสาปศุสัตว์ และ อสม.ประจำหมู่บ้านที่รับผิดชอบครัวเรือน ได้ลงพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้านเพื่อฉีดวัคซีนให้น้องหมาน้องแมว ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า