เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง


เทศบาลตำบลที่วังได้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ณ ห้องประชุมโรงละครองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดย...องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช