เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่


นายเชาวิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง, นายมงคล ไชยฤกษ์ เลขานุการสภาเทศบาล, นายสมบูรณ์ แป้นสุข สมาชิกสภาเทศบาล ได้ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่