เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย


นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง นางมาริสา เพ็ชรทอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นายวรวุฒิ บุญชู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และพนักงานเทศบาล ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย นางสมจิตร รัตนบุรี อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9809 หมู่ที่5 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรมราช เพื่อได้หาแนวทางในการช่วยเหลือและรักษา