เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


งานการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้


นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง, และพนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ...และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ได้มอบโล่เกียรติคุณให้ไว้เพื่อแสดงว่า เทศบาลตำบลที่วัง ให้การสนับสนุนจัดโครงการ การปรชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช