เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


กิจกรรม ปลูกต้นไม้ ลดคาร์บอน ลดโลกร้อน ลด PM 2.5 ปล่อยปลา เพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ำ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ณ เหมืองแม่น้ำ


นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง, นายกัญช์ อินทนู ปลัดเทศบาล, และพนักงานเทศบาลตำบลที่วัง ได้เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ลดคาร์บอน ลดโลกร้อน ลด PM 2.5 ปล่อยปลา เพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ำ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ณ เหมืองแม่น้ำ ตำบลที่วัง&ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช