เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ป้องกันเด็กสมาธิสั้นติดโทรศัพท์/ติดเกมส์


ขอขอบคุณ ดร.สภัทรา ภูตรัตนาวลี ท่านวิทยากรที่มาให้ความรู้วันนี้ ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ป้องกันเด็กสมาธิสั้นติดโทรศัพท์/ติดเกมส์ ณ เทศบาลตำบลที่วัง