เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


#งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกส่งน้ำใช้ และสเปรย์น้ำจุดที่มีฝุนละอองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน


#งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกส่งน้ำใช้ และสเปรย์น้ำจุดที่มีฝุนละอองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดปัญหาฝุ่นในช่วงหน้าร้อน
ร้อนนี้ท่านใดขาดแคลนน้ำต้องการน้ำใช้แจ้งมาได้เลย ทางเรายินดีให้บริการครับ