เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ขุดลอกลำน้ำเพื่อรับภัยแล้ง หมู่ที่ 4 ต.ที่วัง


ขุดลอคลำน้ำเพื่อเตรียมรับภัยแล้งที่กำลังจะมา ให้พี่น้องได้มีน้ำใช้น้ำในภาคเกษตร