เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


กีฬาภายในของเทศบาลตำบลที่วัง


กีฬาภายในของเทศบาลตำบลที่วัง จัดโดย นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง เพื่อสร้างความรักใคร่ ปรองดอง สามัคคี และสานสัมพันธ์ในหมู่คณะ