เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี


ด้วยเทศบาลตำบลที่วังได้จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้จัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น สำหรับมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอง์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน หน่วนงาน และองค์กรต่าง ๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 62 ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช