เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดพิธีรับประราชทานพระบรมฉายาลักษณ์


ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดพิธีรับประราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ของเทศบาลตำบลที่วัง