เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


คณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ


คณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อปท. ได้มาประเมินผลการปฏฺบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลที่วัง