เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


เข้าร่วมช่วยเหลือเหตุไฟไหม้บ้านเรือน รายบ้านนายสมพงษ์ หอมเกตุ หมู่ที่ 5 ตำบลที่วัง


เกิดเหตุไฟไหม้บ้าน วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562
#งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลที่วัง ได้นำรถดับเพลิง พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมช่วยเหลือเหตุไฟไหม้บ้านเรือน รายบ้านนายสมพงษ์ หอมเกตุ หมู่ที่ 5 ตำบลที่วัง

#เกิดเหตุฉุกเฉินสาธารณภัยแจ้งได้ที่ 075-538381