เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ปรับปรุง และ เพิ่มพื้นที่สีเขียว "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
#เทศบาลตำบลที่วัง ได้จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ปรับปรุง และ เพิ่มพื้นที่สีเขียว "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ทุ่งกองทราย (บ้านควนม่วง-ไร่เหนือ)