เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


อสม.ชวนวิ่งครั้งที่ 1 รพ.สต.บ้านก้างปลา และอสม ตำบลที่วัง


#อสม.ชวนวิ่งครั้งที่ 1 รพ.สต.บ้านก้างปลา และอสม ตำบลที่วัง
.
#เทศบาลตำบลที่วัง โดยนายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ได้เป็นประธานในพิธีโครงการ อสม.ชวนวิ่งครั้งที่ 1 โดยเป็นการจัดงาน เดิน-วิ่ง การกุศล เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในตำบลที่วัง