เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครื่อข่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลที่วัง


#เทศบาลตำบลที่วัง ได้จัดอบรมโครงการจัดตั้งและพัฒนาเครื่อข่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลที่วัง
...โดยนายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ
ในช่วงเช้ามีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อกระบวนการสร้างเครือข่าย โดยวิทยากร คุณนันทวุฒิ วงศ์เมฆ ตำแหน่งอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
และช่วงบ่ายในหัวข้อการสื่อสารยุคใหม่ โดยวิทยากร นายวีระวัฒน์ ราชบำเพิง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน สถานีวิทยุกาะจายเสียงแห่งประเทศไทย ทุ่งสง