เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการครอบครัวพึ่งได้


วันที่ 30 สิงหาคม 2562 #เทศบาลตำบลที่วัง ได้จัดโครงการครอบครัวพึ่งได้ โดยมีนายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วังได้กล่าวเปิดพิธี และหลังจากนั้นได้มีท่านวิทยากรระวิวรรณ แก้วศรีนวล ได้มาให้ความรู้ในเรื่องงานประดิษงานฝีมือต่างๆ ...โครงการครอบครัวพึ่งได้ ดำเนินงานลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนและพนักงานเทศบาลตำบลที่วังทุกท่าน กิจกรรมในวันนี้ทำให้หลายๆคนหลายๆครอบครัวได้รู้จักช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน และได้รับความรู้ความสนุกสนานรวมทั้งความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลตำบลที่วังและชุมชน