เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา (เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช 2562)


...9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 #เทศบาลตำบลที่วัง โดยนายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา (เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช 2562) โดยมีการเข้าร่วมลงนามถวายพระพร และโครงการปลูกต้นไม้ จำนวน 200 ต้น ณ พื้นที่สาธารณะทุ่งกองทราย (บ้านควนม่วง-ไร่เหนือ) หมู่ที่ 7 ตำบลที่วัง . ...จุดประสงค์ เพื่อรนณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้และการป้องกันภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นกาารแสดงออกถึงความจงรักภัคดี ถวายเป็นพระราชกุศล และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้ง เป็นการแสดงความมีจิตสาธารณะและร่วมสร้างชุมชนให้ท้องถิ่นน่าอยู่