เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กีฬาสีโรงเรียนวัดวัดก้างปลา


วันนี้ (01 สิงหาคม 2562) นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในการแข่งขันกีฬาสี "โรงเรียนวัดวัดก้างปลา" หมู่ที่ 3 บ้านก้างปลา ในการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ร่าเริง แจ่มใส รู้รักสามัคคี ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด สามารถนำทักษะด้านกีฬามาใช้อย่างถูกต้อง พร้อมนี้นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ได้เยี่ยมชมกองเชียร์แต่ละคณะสีและมอบเงินส่วนตัวสนับสนุนการแข่งขัน ให้กับคณะสี จำนวน 3 คณะ ๆ ละ 1,000 บาท และกองอำนวยการ 2000 บาท เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาและกองเชียร์