เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการหนูน้อยไม่จมน้ำ


...วันนี้ (31 กรกฎาคม 2562) เวลา 08.00 - 12.00 น. นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นกยกเทศมนตรีตำบลที่วัง พร้อมด้วยกองการศึกษาเทศบาลตำบลที่วัง โดยวิทยากร คุณสุธาสินี ขุนใหม่ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง ร่วมให้ความรู้ "โครงการหนูน้อยไม่จมน้ำ" ให้กับคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม บ้านชายคลอง บ้านวังยวน และผู้ปกครอง โดยมีหัวข้อการให้ความรู้ดังนี้ - เรื่องการจมน้ำในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี - มาตราการป้องกันในการจมน้ำ การกู้ชีพ และการ ปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้ระมัดระวังไม่ให้มีเหตุการณ์เด็กจมน้ำเกิดขึ้นกับบุตรหลานของท่าน และได้ทราบถึงวิธีการกู้ชีพ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี