เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชุมบทบาทหน้าที่ประธานกรรมการชุมชนและคณะกรรมการชุมชน


วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลที่วังได้จัดการประชุมบทบาทหน้าที่ประธานกรรมการชุมชนและคณะกรรมการชุมชนพร้อมชี้แจงเรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง"โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข"