เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


BIG Cleaning week ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน


ในวันพุทธ 10 กรกฎาคม 2562 
...เทศบาลตำบลที่วัง ได้จัดโครงการ BIG Cleaning week ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นส่วนรวมการร่วมแรงร่วมใจ ร่วมกันทำความสะอาดและจัดระเบียบสภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก