เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรม จิตรอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม "ป้องกันไข้เลือดออก"


10 กรกฎาคม 2562
เทศบาลตำบลที่วัง ลงพื้นที่เพื่อช่วยกันจัดกิจกรรม จิตรอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม "ป้องกันไข้เลือดออก" ในเขตพื้นที่ตำบลที่วัง เกี่ยวกับการป้องกันไข้เลือดออก อีกทั้งวิธีการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อความปลอดภัยจากไข้เลือดออก