เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การแข่งขันกีฬาสีชายคลอง ควนชม หนองปลิงเกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562


วันนี้ (28 มิถุนายน 2562) นายเชาวลิต เจริญพงศื นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง พร้อมด้วยนายสมชาย แป้นสุข รองนายกเทศมนตรี นางสาววัชรี นุ่นสังข์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสมบูรณ์ แป้นสุข สมาชิกสภาเทศบาล นายสัญญา เทวภักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล นางอุไรวรรณ แสงเงิน สมาชิกสภาเทศบาล นายสมศักดิ์ กลีบแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในการแข่งขันกีฬาสี "ชายคลอง ควนชม หนองปลิงเกมส์" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านชายคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลที่วัง ในการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ร่าเริง แจ่มใส รู้รักสามัคคี ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด สามารถนำทักษะด้านกีฬามาใช้อย่างถูกต้อง พร้อมนี้นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ได้เยี่ยมขมกองเชียร์แต่ละคณะสีและมอบเงินส่วนตัวสนับสนุนการแข่งขัน ให้กับกองอำนวยการ 2,000 บาท มอบให้กับคณะสี จำนวน 5 คณะ ๆ ละ 1,000 บาท เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาและกองเชียร์