เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เตรียมความพร้อมเข้าร่วมประกวดรางวัลประปกเกล้าประจำปี 2562


เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลที่วัง โดยนายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้นายกัญช์ อินทนู ปลัดเทศบาล ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดเก็บเอกสารและเสนอผลงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 โดยมีหัวหน้าสำนัก ผอ.กองหัวหน้าฝ่ายและพนักงานเทศบาลผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด