เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการที่วังคัพครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ.2562


(วันที่ 4 เมษายน 2562) ปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด 7 คน ที่วังคัพ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 ผลการแข่งขัน ชนะเลิศประเภทเยาวชนได้แก่ทีม บ้านธรรมเผด็จ ประเภทอาวุโส ได้แก่ทีม บ้านฉาง และประเภทประชาชนทั่วไป ได้แก่ทีม บ้านวังยวน