เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ขอขอบคุณคณะครู อาจารย์ และน้องๆนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีและวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง


เทศบาลตำบลที่วัง ขอขอบคุณคณะครู อาจารย์ และน้องๆนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีและวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงในการบริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลทางการเกษตรและยานพาหนะที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติพายุ "ปาบึก"ที่ผ่านมา