เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลที่วังขอเป็นพื้นที่ปลอดโฟม


ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป สำนักงานเทศบาลตำบลที่วังขอเป็นพื้นที่ปลอดโฟม โดยใช้ชื้อ ไม่ใช้ และไม่สนับสนุน การใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหาร