เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


กิจกรรมรณรงค์แผนปฏิบัติการ


วันนี้ 9 มกราคม 2562 นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วังพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลที่วัง ร่วมกิจกรรมรณรงค์แผนปฏิบัติการ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย