เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้าน


เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องตำบลที่วัง สามารถนำเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือทางการเกษตรและยานพาหนะที่เสียหายจากเหตุภัยพิบัติพายุโซนร้อน "ปาบึก" มาใช้บริการซ่อมได้ฟรี ณ เทศบาลตำบลที่วัง ตั้งแต่วันนี้ - 11 มกราคม 2562 โดยวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง