เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ออกประชาสัมพันธ์ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน ออกประชาสัมพันธ์ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้าน "ปาบึก" ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2562 ณ เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ให้บริการซ่อมยานพาหนะ, เครื่องจักรกลทางการเกษตรและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายบ้าน (ฟรี)