เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


หน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับโรงพยาบาลทุ่งสง สาธารณสุขอำเภอทุ่งสง และ รพสต.บ้านก้างปลา


นายกเทศมนตรีตำบลที่วังร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับโรงพยาบาลทุ่งสง สาธารณสุขอำเภอทุ่งสง และ รพสต.บ้านก้างปลา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" พี่น้องประชาชนสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ดังนี้ วันอังคารที่ 8 มกราคม 62 เวลา 13.00 น. โรงประชุม ม.4 บ้านฉาง วันพุธที่ 9 มกราคม 62 เวลา 09.00 น. โรงประชุม (ติดกับบ้านนายเชื้อ พริกเอียด) ม.6 บ้านไร่เหนือ เวลา 13.00 น. วัดชายคลอง ม.1 บ้านชายคลอง