เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลที่วังร่วมรณรงค์การลดปริมาณขยะในครัวเรือนและการจัดการขยะที่ต้นทาง


ขอเชิญชวนชาวตำบลที่วังร่วมลดปริมาณขยะ ครัวเรือนละ 4 กิโลกรัม/วัน โดยนำหลัการ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะต้น และร่วมห่วงใยเจ้าหน้าที่ผู้เก็บขยะโดยขอความร่วมมือให้คัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะที่เน่าเสียหรือเศษอาหารก่อนนำทิ้งลงถังขยะ เพื่อความสะดวกปลอดภัยแก่พนักงานจัดเก็บขยะ....ร่วมกันสร้างชุมชนปลอดขยะไปด้วยกันนะคะ