เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2561


เมื่อวันที่ (22 พฤศจิกายน 2561) เทศบาลตำบลที่วัง โดยนายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมจัดงานเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2561 เพื่อให้ความสำคัญกับการบูรณาการร่วมกันให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและได้เห็นถึงความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจในการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี
สำหรับงานในวันนี้เทศบาลได้จัดกิจกรรมไว้ให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างมากมาย รวมทั้งการขายของราคาถูก สินค้าโอท๊อปในตำบลที่วังและในอำเภอทุ่งสง บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่จากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย ทุ่งสง ฯลฯ และหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนตำบลที่วังเป็นอย่างมากนั่นคือ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ซึ่งผลการประกวดคือ
1.ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นายประสม มณีโสตร ได้รับเงินรางวัล 3000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล จากนายสมชาย แป้นสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลที่วังและใบประกาศเกียรติคุณ
2.รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวเกศรา ขาวสังข์ ได้รับเงินรางวัล 2000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายสมบูรณ์ แป้นสุข สมาชิกสภาเทศบาลและใบประกาศเกียรติคุณ
3.รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายพิรเดช ช่วยบำรุง ได้รับเงินรางวัล 1000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายสมพร รักษาศรี ประธานศูนย์ยุติธรรมตำบลที่วังและใบประกาศเกียรติคุณ
4.ชมเชย ได้แก่ นางสาวจริยา ศรีเกตและนางสาวญานินท์ สัจมณี ได้รับเงินรางวัลท่านละ 500 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ