เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561


วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2561) สภาเทศบาลตำบลที่วังเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลที่วัง