เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ยืนตรงเคารพธงชาติ


เช้าวันจันทร์ (12 พฤศจิกายน 2561) นายกเทศมนตรีตำบลที่วังพร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างร่วมยืนตรงเคารพธงชาติ