เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการจิตอาสา


วันนี้ (7 พ.ย. 61) เทศบาลตำบลที่วัง โดยนายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง พร้อมด้วยพนกงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้่างเทศบาลร่วมแรงร่วมใจทาสีรั้วกำแพงหน้าเทศบาลตามโครงการจิตอาสา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในการจัดโครงการเทศบาลพบประชาชนและโครงการประเพณีลอยกระทงในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561