เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจวัดค่าต่างๆ


วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2561)นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรี นายกัญช์ อินทนู ปลัดเทศบาล นิติกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช บริษัทปูนซืเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด บริษัท เอสซีไอ อีโค่ เซอวิสเซส จำกัด และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในบริเวณบ้านไร่เหนือร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจวัดค่าต่างๆเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกันโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลที่วัง